Reumatologi

Reumatologiska sjukdomar är inflammatoriska processer som framför allt angriper leder och bindvävnad, men också inre organ. Detta kan drabba människor i alla åldrar. Smärta och sämre rörelsefunktion är en gemensam nämnare för de olika sjukdomarna. De flesta reumatologiska sjukdomar är vanligare hos kvinnor.

Exempel på reumatiska sjukdomar är ledgångsreumatism (RA), Mb Bechterew (pelvospondylit) och psoriasis artrit.
Artros kan också sorteras under denna rubrik.

Vi bedömer varje patient individuellt och utformar därefter gemensamt ett mål och en plan för behandlingsperioden. Behandlingen kan bestå av träning, smärtlindring och information.

Kontakta oss för att veta mer

Telefon: +46 0300 32 32 00
E-mail: info@fysioforum.se