OMT - Ortopedisk Manuell Terapi

OMT står för Ortopedisk Manuell Terapi och är ett av de specialistområden som sjukgymnaster arbetar med. Det inkluderar undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, övriga leder, muskler och nerver. Exempel på behandlingsmetoder är ledmobilisering, ledmanipulation, manuell mjukdelsbehandling, muskeltöjning och rörelsebehandling av nerver. I behandlingen ingår också i information och instruktion av rehabiliterings upplägg vid skador, samt instruktion i copingstrategier/kognitiva förhållningssätt vid långvarig smärta eller sjukdom.

Kontakta oss för att veta mer

Telefon: +46 0300 32 32 00
E-mail: info@fysioforum.se