Om Fysioforum

Fysio Forum är en sjukgymnastklinik i Kungsbacka. Här jobbar sjukgymnaster med många års erfarenhet.
Fysio Forum är en sjukgymnastikmottagning som vill ge dig en miljö som stimulerar till rörelse och glädje. Vi tror att alla människor har en möjlighet till att nå bättre hälsa och välbefinnande. Vi är här for dig!

Vår historia

Fysio Forum är en sjukgymnastklinik i Kungsbacka. Här jobbar sjukgymnaster med många års erfarenhet.
Fysio Forum är en sjukgymnastikmottagning som vill ge dig en miljö som stimulerar till rörelse och glädje. Vi tror att alla människor har en möjlighet till att nå bättre hälsa och välbefinnande. Vi är här for dig!

Må bra

Vårt mål är att att du ska må bra Sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Sjukgymnaster har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Sjukgymnaster vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder. Sjukgymnaster finns i hela hälso- och sjukvården. Vi, sjukgymnaster på Fysio Forum, vil anpassa din behandling etter dina behov. Tillsammans med dig lägger vi upp en plan och en målsättning. Ditt behandlingsupplägg kan bestå av manuell behandling och/eller träning.