Mekanisk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie

MDT är ett koncept för diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg, nacke och andra leder. Vid undersökning av patienter med smärttillstånd i rörelseapparaten fokuserar man på vilka förändringar i smärta och rörlighet man kan se vid test med upprepade rörelse.

Kontakta oss för att veta mer

Telefon: +46 0300 32 32 00
E-mail: info@fysioforum.se