Idrottsmedicin

Aktivitet och idrottande har flera positiva effekter på hälsan, men innebär även en risk för att ådra sig en skada.

Idrottsmedicin syftar till den typen av skador eller överbelastning som har uppkommit i samband med någon form av idrottsaktivitet, på motion eller elitnivå, som till exempel fotledsstukning, menisk- och/eller korsbandsskada, muskel- eller senskada. Inom idrottsmediciner arbetar man som terapeut både preventivt och rehabiliterande.

Preventivt arbetar man genom att identifiera riskfaktorerna både hos den enskilda individen men även vid den miljön som individen befinner sig vid. När detta är hittat kan man lättare träna specifika övningar som hjälper till att undvika skador. Behandlingen efter att skadan har inträffat är individ- och idrottsspecifik. Förutom rörlighet och styrka tränar man även balans, koordination, proprioception och kroppsmedvetenhet.

Målet är att på kortast möjliga tid återfå idrottaren/motionären till samma funktion som innan skadan inträffade. Idrottsmedicin innehåller även smärtlindring såsom tens, akupunktur, scanlab, laser. Den kan även innehålla elektrisk muskelstimulering (nmes), manuell behandling, applicering av kinesiologi tape, träning på vibrationsplatta samt rådgivning och förebyggande information.

Kontakta oss för att veta mer

Telefon: +46 0300 32 32 00
E-mail: info@fysioforum.se