Avspänning/stresshantering

När musklerna spänner sig under en längre tid gör de ont. När hela kroppen spänner sig kan fler symtom som huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, trötthet osv. uppstå. Då kan man också må psykiskt dåligt.

Fysisk och psykisk ohälsa hänger gärna ihop. Vi erbjuder bl a behandling i form av ren avspänning, stresshantering, medicinsk yoga, Mensendieck , (kroppskännedom), mjukdelsmobilisering och anpassad fysisk aktivitet.

Kontakta oss för att veta mer

Telefon: +46 0300 32 32 00
E-mail: info@fysioforum.se