Ulrika Wakéus
Legitimerad sjukgymnast

Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning bl a inom neurologi, ortopedi, idrottmedicin, akupunktur och kroppskännedom.

Fascineras av kroppens och hjärnans samspel och vilka möjligheter som finns när behandling och träning blir mer specifik.

Trivs i vattnet, njuter av hav, natur, trädgårdsodling och djur av alla de slag, och har nu funnit vägen tillbaks till hästryggen.

Kari Huseth
Legitimerad sjukgymnast

Legitimerad sjukgymnast och manuell terapeut (OMT- steg3), också vidareutbildning inom reumatologi, neurologi, och idrottsmedicin.

Tycker att rörelse i alla former är människans största tillgång och vill som sjukgymnast inspirera var och en till att hitta sin möjlighet till rörelse.

Gillar hav och vildmark och drömmar om sin nästa maraton.

Sofia Billger
Legitimerad fysioterapeut

Legitimerad fysioterapeut med en bakgrund som elitidrottare inom ju-jutsu. Umgås gärna med sin westernhäst och tävlar tillsammans med henne emellanåt. Har kunskap och vidareutbildar sig inom idrottsmedicin och psykosomatisk hälsa.

Jobbar med människan utifrån ett helhetsperspektiv och ser inte enbart de olika delar av kroppen som enskilda och fristående utan som del av något större. Först när människan mår bra kan skador läkas och prestation uppnås. Har även ett stort intresse kring smärta och smärtans påverkan på prestation och rehabilitering.

Rasmus Overby
Legitimerad fysioterapeut

Legitimerad fysioterapeut och studerande osteopat. Tidigare professionell handboll spelare i Danmark. Rasmus har kunskap inom löpstilsanalys, kinesiotape, idrottsmedicin, klassisk akupunktur och ”dry nedling” och har tidigare arbetat med idrottsskador i handboll och fotbolls klubbar i Danmark.

Han har ett stort intresse inom sport och hur kroppen kan trimmas for att prestera bättre och undvika skador. Han var tvungen att avsluta sin egen handbolls karriär pga. knäskador och det var där intresset för yrket fysioterapeut startade.

Rasmus gillar att jobba med kroppens små muskler och leder, då han övertygad om att alla våra leder och muskler påverkar våra kroppar i en eller annan form.